Top innovatie: BILDIN werkt met de Hololens

EPU Bildin 221028 117 2

BILDIN, bouwen met het vizier op de toekomst!

Na een vlotte doorstart zet BILDIN overtuigd in op innovatieve bouwmethodes die het werken en samenwerken in de bouwsector revolutionair veranderen. De eerste stappen richting de implementatie van Mixed Reality zijn dan ook gezet. Via de Hololens willen we tijdens al onze bouwfases sneller inspelen op de behoeften van de klant, de architect, de bouwheer en onze eigen medewerkers.

We beginnen ons verhaal bij BIM (BouwwerkInformatieModel) en de enorme schat aan informatie die we in een digitaal bouwmodel kunnen onderbrengen. We navigeren niet alleen van 2D naar 3D ontwerpen, we gebruiken BIM daarnaast ook als databank voor hoeveelheden en materialen. Zowel in de ontwerpfase als de voorbereidende en uitvoerende fase resulteert dit in een grote winst aan efficiëntie en overzichtelijkheid.

Dus ‘BIM-en’, why not? Misschien omdat het idee leeft dat 3D-modellering meer tijd neemt dan de traditionele manier van werken? Toch stopt het verhaal niet bij de plannen van de architect. Via goede praktijkvoorbeelden wil BILDIN aantonen dat 3D-modellering ook op de werf een enorme meerwaarde kent.

“Vol vertrouwen zetten we onze eerste stappen richting de implementatie van Mixed Reality in ons bouwproces.”

EPU Bildin 221028 007 2
Team BILDIN gebruikt de Hololens.

De Hololens blaast leven in elk BIM-model en maakt het mogelijk om digitale beelden te projecteren in de werkelijkheid. Interactie met de virtuele objecten en real-time communicatie met meerdere stakeholders is mogelijk en dat vanuit verschillende locaties. Hierdoor kunnen we als aannemer in elke bouwfase sneller inspelen op de behoeften van de architect, bouwheer en eventuele eindgebruikers.

Daarnaast maken we het voor onze eigen medewerkers heel wat eenvoudiger om de juiste parameters te vinden doorheen het kluwen aan maten en lijnen op de bouwplannen: sneller, nauwkeuriger en eenvoudiger. De 'spatial awareness technology' in de Hololens bepaalt haar exacte positie in de ruimte en brengt de bouwplaats in kaart. Hierdoor kunnen 3D-projecties en plannen worden uitgelijnd en weergegeven in de werkelijkheid. Elke gebruiker ziet in real life wat er moet worden uitgevoerd. Fouten en afwijkingen kunnen sneller worden opgespoord en medewerkers krijgen op een efficiënte manier digitale ondersteuning vanop afstand.

“Innovatie is wat ons definieert. We deelden onze blik op de Hololens met onze klanten tijdens een introductiemoment met aansluitende demo op de werf.”

EPU Bildin 221028 095
Demo van de Hololens op de werf.

Papieren plannen en verouderde versies? Weg ermee.

De cloudservers waarmee de Hololens verbonden is, stellen real-time informatie beschikbaar waardoor het model altijd up-to-date is. Zolang je een wifi-hotspot ter beschikking hebt natuurlijk. ;)