Wemmel

Villa Mon Désir

 • Bildin 2 Babeth Albert 66
 • Bildin 2 Babeth Albert 84
 • Bildin 2 Babeth Albert 81
 • Bildin 2 Babeth Albert 80
 • Bildin 1 Babeth Albert 16
 • Bildin 2 Babeth Albert 83

Restauratie en renovatie van een prachtige Interbellum villa.

De eerste steen van de imposante Villa Mon Désir werd gelegd in een tijdsgeest waarbij zorg voor vorm, materiaal en minutieuze detaillering nog primeerden op budget. Voor het jonge BILDIN team vergde het best een serieuze tijdsprong, maar met volharding, geduld en enig zoekwerk hebben we onszelf de juiste chirurgie laten onderrichten om de kunst van weleer met oog op conservatie te restaureren naar de bouwnormen van vandaag. Absolute kroon op ons vakkundig en gedetailleerd werk: een zilveren medaille op de Onroerenderfgoedprijs 2021.

Architect
Ars Horti & Styfhals Architecten
Bouwheer
DIFF
Locatie
De Limburg Stirumlaan
Wemmel
Jaar van renovatie
2020
 • Aantal vakmannen 50
 • Vloerrestauratie (m2) 207
 • Plaats Erfgoedprijs 2022 Top 3
 • Bouwtijd (maanden) 15
Bildin 2 Babeth Albert 62

Ontmanteling

Als bouwaannemer hebben we voornamelijk goed geluisterd naar bouwheer en architect en onze expertise meegegeven op die domeinen waar structurele ingrepen moesten uitgevoerd worden.

Met respect voor de waardevolle elementen is het gebouw in een eerste fase met zorg uitgekleed.
Enkele ouderdomskwalen die voorheen niet zichtbaar waren, werden synchroon in kaart gebracht, bediscussieerd en later opgelost:

 • Aantasting van dakgebinten door huiszwam en houtworm.
 • Niveauverschillen in aansluitende vloerdelen.
 • Structurele scheuren veroorzaakt door trapbordessen en dakstructuur.
 • Degradatie van kroonlijsten en staalstructuur langs achtergevel.
 • Doorboringen van te behouden sierlijsten en vloerdelen.

Sommige waardevolle erfgoedelementen konden niet worden behouden omdat het gevaar op beschadiging tijdens de structurele werken te groot was. Tijdens de tweede fase werden deze elementen voorzichtig verwijderd, genummerd en veilig opgeborgen.

Restauratie

Om het gebouw te behouden binnen de nieuwe functie, zijn we als het ware chirurgisch te werk gegaan.

 • Stabilisatie van zettingsgevoelige bouwdelen en reparatie van vergane structurele elementen (scheuroverbrugging, balkkopvernieuwing, ...).
 • Restauratie dakgebinten en aanbrengen van isolatielaag en onderdak.
 • Restauratie smeedstalen hekwerk langs voorzijde gebouw.
 • Cementtegelvloer werd verwijderd, opgekuist en teruggeplaatst volgens nieuw ontwerp.
 • Schrijnwerk werd uit elkaar gehaald, gerestaureerd en herplaatst.
 • Nieuw zinkwerk als waterafvoer tegen de gevels, volledig nieuw rioleringstracé ondergronds binnen en buiten.
 • Vergaan metselwerk en natuursteen werd gerestaureerd en waar nodig vernieuwd naar historisch model.
 • Aanleg van twee organische lichtputten op kelderniveau.
 • Kalkverf in patroon op muur aangebracht.
 • Compartimentering van de verschillende bouwlagen voor brandveiligheid en gebruikscomfort.
 • ...
 • Bildin 2 Babeth Albert 67
 • Bildin 2 Babeth Albert 81
 • Bildin 2 Babeth Albert 80

BILDIN signatures

 • Werken volgens het 'Bouwteam' principe.
 • We verdiepten ons in de studie van het Interbellum en lieten ons bijstaan door experten bij het aanleren van nieuwe technieken.
 • Kwaliteit vóór kwantiteit, met respect voor planning en efficiëntie.
 • Dagelijkse, meermaalse werfopvolging door experten.

ZO ERVAREN ONZE KLANTEN BILDIN

"Steeds een plezier wanneer we kunnen bouwen met BILDIN. De vlotte communicatie en persoonlijke aanpak zorgen voor een aangename samenwerking. Gecombineerd met de grote technische kennis van de aannemer, die duidelijk eer wil halen uit zijn werk, zorgt dat voor een werf met weinig stress."

Karolien V. Architect

Samen bouwen aan uw project?