Wat betekent de wet Breyne voor kopers en projectontwikkelaars?

2068ea44 31cb 4282 97ca f3d9ad02070a

De wet Breyne heeft als doel een positieve en evenwichtige omgeving te creëren voor zowel particulieren als projectontwikkelaars. Deze wet legt verplichtingen op aan projectontwikkelaars en verkopers om niet alleen de belangen van de kopers te beschermen, maar ook om projectontwikkelaars de mogelijkheid te bieden om op een gestructureerde manier te verkopen op plan.

 

Wat houdt dit precies in?

De wet Breyne bevat een aantal garanties:

 • De ontwikkelaar of verkoper mag niet meer dan 5% van het totale aankoopbedrag als voorschot vragen. Dit beschermt de koper tegen buitensporige betalingen voordat het project is voltooid.
 • Het saldo wordt in schijven betaald, waarbij elke schijf niet hoger mag zijn dan de waarde van de uitgevoerde werkzaamheden. Net zoals de koper beschermd wordt door betalingen in schijven, zorgt dit er ook voor dat de ontwikkelaar wordt betaald voor daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden, waardoor financiële risico's worden verminderd.
 • De totaalprijs wordt vooraf vastgelegd. Er zijn beperkte voorwaarden waaronder de prijs kan worden herzien door de projectontwikkelaar als er bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden zijn die de kosten beïnvloeden.
 • De oplevering gebeurt in twee fasen: eerst een voorlopige oplevering en minstens 1 jaar later de definitieve oplevering. Dit biedt de ontwikkelaar de mogelijkheid om eventuele gebreken te corrigeren voordat de transactie als definitief wordt beschouwd.
 • Een financiële garantie (bankgarantie) beschermt de koper als de ondernemingen haar verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld bij een faillissement.
 • De aannemer, projectontwikkelaar of verkoper is 10 jaar aansprakelijk voor ernstige gebreken – zichtbaar of verborgen – die de stabiliteit van de woning aantasten.

Toepassingsgebieden

Bovenstaande garanties gelden voor:

 • Een verkoop op plan.
 • Een sleutel-op-de-deur contract.
 • Een aannemingscontract voor bouwwerkzaamheden.

De wet Breyne is relevant voor bouwprojecten in België en geldt ook voor buitenlandse projectontwikkelaars die in België een woning bouwen.

Uitzonderingen 

De wet Breyne is niet van toepassing als:

 • Het gebouw geen residentiële functie heeft. In situaties waarin het gaat om commerciële panden of industriële gebouwen, kan de wet mogelijk niet van toepassing zijn.
 • De toekomstige eigenaar afzonderlijke contracten afsluit met verschillende aannemers (elektricien, dakwerker, loodgieter…).
 • De toekomstige eigenaar werken laat uitvoeren in een woning waar hij al eigenaar van is (zonder eigendomsoverdracht).

Wat als de wet Breyne niet wordt nageleefd?

Inbreuken kunnen leiden tot de nietigheid van het contract of de betreffende clausule. Stuur eerst een ingebrekestelling naar de ontwikkelaar waarin je hem vraagt om het contract na te leven. Bij technische problemen neem je contact op met de Verzoeningscommissie Bouw, bij niet-technische problemen met de Consumentenombudsdienst.

Evenwicht voor koper en projectontwikkelaar

Verkopen op plan houdt in dat ontwikkelaars hun vastgoed verkopen nog voor het bouwproces is gestart. Hierdoor hebben ontwikkelaars middelen om het bouwproject te financieren en krijgen ze een duidelijk beeld van de vraag naar hun project. Voor kopers biedt deze aanpak de mogelijkheid om betrokken te zijn bij het ontwikkelingsproces. De Wet Breyne biedt een gestructureerd kader dat zowel projectontwikkelaars als potentiële kopers beschermt. Onder de Wet Breyne zijn ontwikkelaars verplicht om transparante en gedetailleerde informatie te verstrekken aan de koper. Door deze informatie helder te communiceren, vergroten ontwikkelaars de geloofwaardigheid van hun project, wat de interesse van investeerders en kopers kan aanwakkeren.

Een aannemer nodig voor uw project?