Bouwen met een doel: onze duurzame en innovatieve aanpak

Bildin mei2023 BA 48

Optimalisatie van planning, budgettering, technieken en materialen

Ondanks de voordelen van duurzaam en innovatief bouwen staat de bouwsector nog steeds voor verschillende uitdagingen. Deze uitdagingen gaan vaak gepaard met een gebrek aan bewustzijn over duurzame bouwpraktijken, weerstand tegen verandering van traditionele bouwmethodes en de dringende behoefte aan meer investeringen in slimme bouwtechnologieën. In het licht van deze uitdagingen verlegt BILDIN graag zijn grenzen naar een duurzaam en meer toekomstgericht bouwlandschap.

 

Technologische vooruitgang

Een belangrijke pijler in onze aanpak is de integratie van nieuwe technologieën. Wij maken onder andere gebruik van de kracht van de Hololens, een baanbrekend augmented reality-apparaat, om onze bouwprocessen te verbeteren. Met realtime visualisatie kunnen we knelpunten snel opsporen en aanpakken, waardoor het project vlotter verloopt en de efficiëntie toeneemt. Ter illustratie: de hololens toegepast in het project CIRO.

Zorgvuldige selectie van bouwmaterialen

Investeren in de toekomst doen we als bedrijf ook door te bouwen met materialen die kwalitatief, duurzaam en kosteneffectief zijn. Zo bouwen wij het skelet van een gebouw bijvoorbeeld altijd met silicaatsteen (kalkzandsteen), wat traditioneel ruwbouwmetselwerk vervangt. Kalkzandsteen, hoofdzakelijk samengesteld uit zand (93%), kalk (7%) en water, is een volledig natuurlijk bouwmateriaal dat zich kenmerkt door zijn aanzienlijke massa. De unieke samenstelling leent zich uitzonderlijk goed voor de bouw van duurzame en ecologische projecten. Daarnaast versnelt deze materiaalkeuze ook de bouwtijd van een woning waardoor we kostbare tijd besparen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit of de duurzaamheid.

“Wij zetten in op een werkwijze die niet alleen ecologisch verantwoord, maar ook economisch levensvatbaar is.”

Bildin mei2023 BA 59

De kracht van een bouwteam

Teamwork makes the dream work: bij BILDIN staat samenwerken centraal in onze bouwfilosofie. Wij zijn sterke voorstander van het 'bouwteam-principe' waarbij we tijdens de voorbereidingsfase al nauw samenwerken met de klant, architect en ingenieur. Het klinkt misschien vanzelfsprekend, maar in de praktijk wordt de aannemer vaak pas betrokken nadat de architectuur -en ingenieursplannen op tafel liggen.  In een bouwteam-samenwerking deelt BILDIN zijn waardevolle inzichten reeds in de pre-projectfase met de andere partijen. Details van het project worden uitvoerig besproken en de bouwkosten worden geoptimaliseerd. Via het bouwteam principe benut BILDIN zijn expertise om innovatieve ideeën en oplossingen te bieden die het totale project verbeteren. 

Streven naar een evenwicht

Ons engagement voor duurzaam bouwen gaat hand in hand met financiële haalbaarheid. Om dit delicate evenwicht te bereiken, optimaliseren wij elk aspect van het bouwproces: een nauwgezette planning, een efficiënt budgetbeheer, het gebruik van innovatieve bouwtechnieken en de selectie van duurzame materialen. Door deze elementen te optimaliseren, voldoen we zowel aan ecologische als economische verwachtingen en dragen we ons duurzame steentje bij!

“De synergie van een bouwteam leidt tot betere uitvoeringsresultaten en een hogere klanttevredenheid.”

Bildin mei2023 BA 41

Bildin in de spotlight! 

BILDIN liet met trots zijn werkwijze zien aan het brede publiek. We hopen anderen te inspireren om meer duurzame bouwpraktijken toe te passen.